Chiến Lược Marketing Toàn Diện: Từ Hoạch Định Đến Thực Thi

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

 • Trang bị cho học viên kiến thức toàn diện và chuyên sâu về xây dựng và triển khai chiến lược marketing trong doanh nghiệp.
 • Giúp học viên nắm vững quy trình hoạch định chiến lược marketing từ phân tích tình hình, xác định mục tiêu, lựa chọn chiến lược, lên kế hoạch hành động đến đánh giá kiểm soát.
 • Cung cấp công cụ, mô hình và phương pháp luận hữu ích để học viên có thể áp dụng ngay vào công việc thực tế.
 • Truyền cảm hứng và tư duy chiến lược cho học viên thông qua hình ảnh ví von với binh pháp quân sự sinh động.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

 • Phân tích toàn diện tình hình doanh nghiệp và môi trường kinh doanh để xác định lợi thế cạnh tranh.
 • Hoạch định hệ thống mục tiêu marketing thông minh (SMART) theo tầm nhìn và sứ mệnh doanh nghiệp.
 • Lựa chọn được chiến lược marketing phù hợp với định vị thương hiệu và thị trường mục tiêu.
 • Vận dụng linh hoạt và sáng tạo các chiến thuật marketing truyền thống và hiện đại trong từng thành phần marketing hỗn hợp 4Ps/7Ps.
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch hành động marketing tổng thể và các chiến dịch cụ thể hiệu quả.
 • Đo lường, đánh giá kết quả triển khai chiến lược và kế hoạch marketing để cải tiến liên tục.

KẾT QUẢ MONG ĐỢI:

 • Học viên tự tin và chủ động xây dựng, thực thi và kiểm soát chiến lược marketing cho doanh nghiệp và thương hiệu của mình.
 • Học viên biến chiến lược và kế hoạch marketing thành hành động cụ thể để mang lại hiệu quả kinh doanh cao hơn, đạt các mục tiêu đề ra.
 • Học viên trở thành chuyên gia, lãnh đạo có tư duy chiến lược và năng lực marketing vượt trội, sẵn sàng đón đầu các xu hướng marketing mới.
 • Học viên kết nối, hợp tác và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong lĩnh vực marketing để phát triển năng lực và sự nghiệp bền vững.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

I. THÁM THÍNH ĐỊA HÌNH (SITUATION ANALYSIS)

 • Đọc “Chiến Trường” giành “Thế Trận” (mkt 1.0 -> mkt 6.0)
 • Thấu “Thế Trận” truyền “Mệnh Lệnh” (marcom)
 • Xây “Uy Danh” phủ “Chiến Trường” (brand)
 • Nắm “Thế Trận” chinh phục “Lòng Dân” (consumer behaviour)
 • Sát “Địa Hình” chiếm “Thế Trận” (business enviroment)
 • Dụng “Thế Trận” nắm “Chiến Sự” (5C analysis)
 • Thấu “Chiến Sự” tạo “Lợi Thế Chiến Trường” (competive advantage)

II. HOẠCH ĐỊNH MỤC TIÊU (OBJECTIVES)

 • Từ “Lợi Thế Chiến Trường” dựng “Tầm Nhìn Đại Nghiệp” (vision & mission)
 • Định “Mục Tiêu Thông Minh” giành “Chiến Thắng Vẻ Vang” (smart objective)
 • Phân “Mục Tiêu” theo “Thời Thế” (biz-mkt-comm objectives)
 • Lập “Bảng Vàng Chiến Công” thúc “Tiến Quân Toàn Thắng” (kpis approach)

III. BỐ TRÍ TRẬN ĐỊA (STRATEGY)

 • Định “Thế Cờ” để thắng “Thế Trận” (marketing approach)
 • Định “Vị Thế” để xây “Uy Danh” (brand positioning)
 • Xây “Mưu Kế” thu phục “Địch” (product strategy)
 • Định “Giá Trị” để đổi “Chiến Lợi Phẩm” (pricing strategy)
 • Mở “Đường Tiến Quân” xông vào “Chiến Trường” (place/distribution strategy)
 • Bày “Mưu Lược” chiêu mộ “Địch” (promotion strategy)
 • Chọn “Thế Trận” giành “Thắng Lợi Vẻ Vang” (marketing mix 4Ps/7Ps)
 • Tạo “Bước Chuyển” tăng “Lợi Thế Chiến Trường” (digital-green transformation)

IV. SẮP ĐẶT BINH PHÁP (TACTICS)

 • Bày “Trận Thế” để “Tổng Tấn Công” (planning to execution)
 • Đánh vào “Đầu Não” của ”Địch” (imc plan)
 • Bao vây “Địch” bằng “Vũ Khí Truyền Thống” (traditional marketing)
 • Phát triển “Trận Thế” bất ngờ bằng “Chiến Thuật Hiện Đại” (digital marketing)
 • Đánh gục “Địch” bằng “Mãnh Lực Cảm Xúc” (sense & experience marketing)

V. HÀNH QUÂN SA TRẬN (ACTION PLAN)

 • Chuẩn bị “Chiêu Thức Tối Thượng” để “Đại Phá Địch” (campaign plan)
 • Điều động “Binh Lực” để “Tiến Công” (internal & external team)
 • Quản lý “Quân Nhu” để “Hành Quân Thần Tốc” (budgeting & resource)
 • Chỉ huy “Tướng Lĩnh” triển khai “Thế Trận” (project management)
 • Trang bị “Vũ Khí Tối Tân” tăng “Sức Mạnh Hủy Diệt” (automation & platforms)

VI. ĐÁNH GIÁ THẮNG THUA (CONTROL)

 • Kiểm “Chiến Công” đánh giá “Thế Trận” (kpi dashboard)
 • Xét “Bảng Vàng Chiến Công” để đạt “Mục Tiêu Vinh Quang”(data analytics)
 • Học “Số Liệu” để “Mở Rộng Bờ Cõi” (business intelligence)
 • Đổi mới “Mưu Lược” thay đổi “Cục Diện Chiến Trường” (creative & innovation)

You cannot copy content of this page